Llar d'Infants El Pinar

La Llar d'Infants Municipal "El Pinar" és un centre de titularitat municipal que imparteix el primer cicle d'educació infantil i que acull a infants a partir de sis mesos fins als tres anys.

D'aquesta manera, s'atén les necessitats educatives dels infants en contextos diferents al familiar durant els tres prmers anys de vida i es contribueix a la conciliació de la vida familiar amb la laboral. 


Horari escolar: de 9 a12:45 i de 15:00 a 17:00 (amb possibilitats de servei de menjador i acollida)

Més sobre la Llar d'Infants El Pinar

 

Dossier de presentació

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu

Menú principal