Projecte "Viure al poble"

PROJECTE "VIURE AL POBLE"

Amb la col·laboració dels Fons Estructurals Europeus i la Generalitat de Catalunya, Vila-rodona ha portat a terme les següents obres en el marc del projecte Viure al poble denominat  "La Vila del 1900".

Les actuacions cofinançades i desenvolupades o en procés d'execució són:

PROJECTE: Millora urbana de carrers i places del casc antic

PROJECTE: Construcció d'aparcaments en la zona de la muralla

PROJECTE: Renovació de l'enllumenat públic

PROJECTE: Rehabilitació de la peixateria municipal i oficina de turisme

PROJECTE: Rehabilitació d'un antic celler per la fira, mercat setmanal de dimarts i centre d'orientació socio professional

PROJECTE: Reestructuració del Museu de la Vila

PROJECTE: Pla i campanya de dinamització i promoció comercial i turística, inclou redacció d'un pla local de foment del comerç, impressió de tríptics i pàgina web que promocionin l'oferta turística i comercial

PROJECTE: Senyalització d'espais d'interès històric, turístic i comercial

PROJECTE: Honoraris redacció projecte enllumenat públic

PROJECTE: Honoraris redacció projecte Local de Fires

PROJECTE: Direcció d'obra enllumenat públic

PROJECTE: Direcció d'obra Local de Fires

PROJECTE: Honoraris redacció projecte millora urbana de carrers

PROJECTE: Direcció d'obra millor urbana de carrers

El total del projecte ascendeix a la quantitat de 639.117,66 € dels quals el 50% provenen de la Unió Europea i Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el 5% per la Generalitat de Catalunya i la resta a càrrec de l'Ajuntament de Vila-rodona.

 

 

 

Menu

Menú principal