Normes de la recollida porta a porta

  • Cal lliurar les escombraries davant del portal de casa, entre les 20 i les 22:00h, en el cubell corresponent.
  • Els residus orgàncis s’han de lliurar en bossa compostable dins del cubell marró
  • Cal utilitzar el cubell vermell per lliurar el rebuig, el paper-cartró i els envasos lleugers

  • El vidre l’haurem de seguir dipositant als contenidors de vidre que hi ha repartits pel municipi.

  • Els bolquers, els haurem de lliurar dins d’una bossa lligada, damunt del cubell.

    MOLT IMPORTANT! No es poden lliurar residus que no correspongui segons el calendari establert

Menu

Menú principal