Seguretat i Sanitat

-SEGURETAT

ADF (Agrupació Defensa Forestal)              630 54 96 54

Bombers  Vila-rodona                                 977 63 90 10

Bombers de Valls                                         085

Policia local de Valls                                    977 60 13 13

Mossos d’Esquadra de Valls                      977 92 23 00

Guardia Civil de Valls                                977 60 91 13

 

SANITAT

CAP (Centre d'Atenció Primària)

Alt Camp Est Vila-rodona

(Per demanar hora telefònicament)            977 63 87 10

(Per demanar hora per Internet)

http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm

 

Centre de Dia de Vila-rodona                 977 63 90 84

Farmàcia A. Cunillera (Vila-rodona)      977 63 80 56

Pius Hospital de Valls                             977 61 30 00

Ambulàncies                                            061

                                                                  977 25 25 25

Institut Català de la Salut                      061

Sanitat respon                                         902 111 444

 

TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

INFORMACIÓ GENERAL DE LA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

1) Què és?

És el document del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació.

Facilita i millora el seu desplaçament i permet gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i l’estacionament del vehicle.

2) Qui la pot demanar? 

Model:

Les persones empadronades a Vila-rodona que tinguin alguna disminució.

Modalitats de targeta:

                1.  Transport individual:  

        1.1.  Titular conductor del vehicle                                     
          1.2.  Titular no conductor del vehicle

2. Trasport d'aparcament col·lectiu

La sol·licitud s’ha de realitzar a nom de la persona amb discapacitat, que serà la titular de la targeta. En el cas de les persones menors d’edat i de les persones amb discapacitat d’obrar, el pare, mare o el tutor legal actuarà en representació i per tant farà constar les seves dades en l’apartat de representant i signarà la sol·licitud.

La targeta d’aparcament és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduit o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.

3) Documentació necessària

Sol·licitud i documentació que cal aportar per la targeta

APARCAMENT INDIVIDUAL (1.1. CONDUCTOR):

-      Fotocòpia del DNI o NIF del/de la titular

-      Fotocòpia del permís de circulació

-      Dues fotografies de tamany carnet del/de la titular

-      Certificat de discapacitat del servei de valoració i orientació que acrediti que es  supera el barem de mobilitat.

Sol·licitud i documentació que cal aportar per la targeta 

APARCAMENT INDIVIDUAL (1.2. NO CONDUCTOR):

-      Fotocòpia del DNI o NIF del/de la titular

-      Dues fotografies de tamany carnet del/de la titular

-      Certificat de discapacitat del servei de valoració i orientació que acrediti que es  supera el barem de mobilitat o que té una agudesa visual bilateral igual o menor a 10 grau

Sol·licitud i documentació que cal aportar per la targeta 

 

3.         APARCAMENT COL.LECTIU:

-      Fotocòpia del DNI o NIF del/de la titular

-      Fotocòpia del permís de circulació

-      Fitxa tècnica del vehicle, així com l’acreditació de la representació de les entitats.

4) Com es pot tramitar?

Presencialment a les oficines de l’Ajuntament en horari d’oficina.

5) Validesa de la targeta

​Existeixen dues modalitats:

-      Per les persones que el reconeixement es definitiu, la validesa és de 10 anys.

-      Per les persones que la qualificació del grau de discapacitat és provisional, la validesa serà acotada fins la data de revisió que consta en el certificat.

 ​6) Quin cost té?

És gratuït.

7) Normativa

Decret 97/2002, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades  a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, publicat al DOGC núm. 3602, de 25/03/2002

 
 
Decret 97-2002
 
Prem AQUÍ per descarregar el decret  pdf
 
 
Menu

Menú principal