Informació al contribuent

CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EXERCICI 2022

 

CONCEPTE

PERÍODE

Imp. de vehicles de tracció mecànica

31/03/2022 – 31/05/2022

IBI Urbà

29/04/2022 – 30/06/2022

IBI Rústica

29/04/2022 – 30/06/2022

BI característiques especials

29/04/2022 – 30/06/2022

Taxes i Preus Públics

30/06/2022 - 31/08/2022

Conservació cementiri

30/06/2022 - 31/08/2022

IAE

29/07/2022 – 30/09/2022

Ocupació domini públic

29/07/2022 – 30/09/2022

Menjador escolar – gener

31/01/2022 - 31/03/2022

Menjador escolar – febrer

28/02/2022 – 29/04/2022

Menjador escolar – març

31/03/2022 – 31/05/2022

Menjador escolar – abril

29/04/2022 – 30/06/2022

Menjador escolar – maig

27/05/2022 – 29/07/2022

Menjador escolar – juny

30/06/2022 – 31/08/2022

Menjador escolar – setembre

30/09/2022 – 30/11/2022

Menjador escolar – octubre

28/10/2022 – 30/12/2022

Menjador escolar – novembre

30/11/2022 – 31/01/2023

Menjador escolar - desembre

28/12/2022 – 28/02/2023

Llar d’infants – gener

31/01/2022 - 31/03/2022

Llar d’infants – febrer

28/02/2022 – 29/04/2022

Llar d’infants – març

31/03/2022 – 31/05/2022

Llar d’infants – abril

29/04/2022 – 30/06/2022

Llar d’infants – maig

27/05/2022 – 29/07/2022

Llar d’infants – juny

30/06/2022 – 31/08/2022

Llar d’infants – juliol

29/07/2022 – 30/09/2022

Llar d’infants – setembre

30/09/2022 – 30/11/2022

Llar d’infants – octubre

28/10/2022 – 31/12/2022

Llar d’infants – novembre

30/11/2022 – 31/01/2023

Llar d’infants – desembre

28/12/2022 – 28/02/2023

Activitats culturals i esportives – gener

28/12/2021 – 28/02/2022

Activitats culturals i esportives – febrer

31/01/2022 - 31/03/2022

Activitats culturals i esportives - març

28/02/2022 – 29/04/2022

Activitats culturals i esportives – abril

31/03/2022 – 31/05/2022

Activitats culturals i esportives – maig

29/04/2022 – 30/06/2022

Activitats culturals i esportives – juny

27/05/2022 – 29/07/2022

Activitats culturals i esportives – juliol

30/06/2022 – 31/08/2022

Activitats culturals i esportives – agost

29/07/2022 – 30/09/2022

Activitats culturals i esportives – setembre

31/08/2022 - 31/10/2022

Activitats culturals i esportives – octubre

30/09/2022 – 30/11/2022

Activitats culturals i esportives – novembre

28/10/2022 – 30/12/2022

Activitats culturals i esportives - desembre

30/11/2022 – 31/01/2022

 

 

 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Menu

Menú principal