Consulta pública sobre l’elaboració de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius

29/03/2022

Consulta pública sobre l’elaboració de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius


De conformitat amb la normativa de procediment administratiu, i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

L’avaluació preliminar de la iniciativa i l’explicació de com es pot participar es troben en el document adjunt, el qual també està disponible al tauler d’edictes electrònic de la Corporació.

Pots fer la consulta AQUÍ
 

Menu

Menú principal