L'Ajuntament de Vila-rodona s'adhereix al Consorci per a la gestió integral d'aigües de Catalunya

14/10/2019

L'Ajuntament de Vila-rodona s'adhereix al Consorci per a la gestió integral d'aigües de Catalunya

L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha adherit al Consorci per a la gestió integral d’aigües de Catalunya. El consistori s’integra a l’ens després d’un procés de transició de dos anys però que, a partir d’ara, permetrà que la gestió de l’aigua es faci a nivell públic a través del CONGIAC, que tindrà la competència municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram.

La gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable, doncs, es farà a través del CONGIAC, de manera que es prestarà sota la forma de gestió directa associativa.

L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-rodona al CONGIAC, que s’ha aprovat per unanimitat, implica la designació de l’alcalde, Ramon M. Bricollé, com a representant amb veu i vot de la junta rectora del CONGIAC.

El consistori farà una aportació econòmica de 200 euros anuals per a contribuir al finançament del CONGIAC. A més, es farà una aportació inicial al Fons Patrimonial del CONGIAC de 512,22 euros.

 

El Consorci per a la gestió integral d’Aigües de Catalunya

El Consorci per a la gestió integral d'aigües de Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa una vintena d’ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l'aigua i el medi ambient, a través de les seves empreses municipals o dels instruments públics del consorci.

El CONGIAC és col·laborador especialitzat i qualificat en matèria de medi ambient a través de les seves empreses municipals, i pot actuar com a interlocutor entre l'administració autonòmica i els ens locals.

Menu

Menú principal