SUBVENCiÓ REBUDA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

29/06/2023

SUBVENCiÓ REBUDA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona en data 13 de desembre de 2022, va concedir una subvenció per la línea C de millora de les instal·lacions informàtiques i seguretat, per un import de 3.901,62 euros.

L’actuació realitzada i els seu usos són la instal·lació d’un servidor i un tallafocs per poder assolir els requisits establerts per l'adaptació del seu sistema a l'Esquema Nacional de Seguretat amb aquest punt.

Menu

Menú principal