Gimnàs

 

Prem AQUÍ per descarregar diptic

HORARIS

Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h i 15:00h a 21:30h

INSCRIPCIONS I PREUS

Dirigir-se al pavelló amb la següent documentació:

  • Fotocòpia DNI i fotografia de carnet (si t’inscrius per 1a vegada)

  • Fotocòpia del núm. de compte bancari (en cas de no coincidir l’usuari amb el titular, adjuntar totes les dades, fotocòpia i DNI del titular).

En cas de ser menor d’edat (16 a 18 anys), la inscripció l’omplirà el tutor i adjuntarà també la seva fotocòpia del DNI.

BAIXA

Per donar-se de baixa s’ha de comunicar per escrit al pavelló abans de final del mes anterior.

REBUT

Els rebuts són gestionats a través de BASE, això pot provocar que el càrrec del banc es produeixi entre 30 i 60 dies des de que s’ha prestat el servei. Les notificacions es faran a l’adreça que consta a la inscripció del gimnàs

Menu

Menú principal