Consell Comarcal

L'ajuntament de Vila-rodona i Consell Comarcal de l'Alt Camp, tenen signat un conveni que té com a objectiu regular els serveis de suport, assitència tècnica, assessorament, creació i gestió de productes en l'àmbit turístic al municipi de Vila-rodona, que presta el Consell Comarcal de l'Alt Camp amb l'objectiu de complementar les actuacions o activitats turístiques municipals.

Les raons que justifiquen aquesta cooperació són les següents:

  • Insuficiència de mitjans tècnics i materials per part dels ajuntaments per executar les competències pròpies en matèria de turisme.
  • Optimitzar els costos que suposa per un ajuntament la contractació puntual d'un tècnic o empresa especialitzada per fer una valoració o estudi de la promoció turística del seu municipi.
  • Coordinació de l'acció amb criteris supramunicipals.

El servei d'assistència tècnica i assessorament en matèria de turisme s'adreça als ajuntaments de la comarca i inclou una diversitatr d'actuacions per tal de donar resposta a dos grans objectius:

  • Afavorir la millora de l'activitat turística a la comarca
  • Millorar l'encaix del turisme a la comarca.
Menu

Menú principal